Vilkår for HyrePass abonnement

Nærværende abonnementsvilkår fastsætter betingelserne for Lejers tilmelding til HyrePass (abonnement). Ved at tilkøbe HyrePass får Lejer priser og fordele i overensstemmelse med den respektive abonnementsplan angivet på hyre.dk/hyre-pass. Hyres generelle vilkår og betingelser angivet her gælder for alle abonnementer. Vilkår og betingelser for HyrePass gælder kun i det land, hvor abonnementet er købt.

Oprettelse, køb og betaling

Accept og køb af et abonnement sker via app.hyre.dk eller via Hyre-appen. Aftalen er indgået, når Lejer bekræfter købet. Abonnementsprisen trækkes månedligt fra Lejerens tilknyttede kreditkort. Abonnementet fornyes automatisk efter betaling, medmindre Lejer opsiger abonnementet.

Fordele og eventuelle ændringer til dit abonnement

Hyres prisoversigt og markedsføring viser, hvilke fordele og rabatter, der er tilknyttet abonnementet. Dette vil til enhver tid være tilgængelig på hyre.dk. Det kan være lavere priser, lavere selvrisiko ved forsikring, flere antal inkluderede kilometer etc. Hyre kan til enhver tid ændre de fordele og rabatter, der er knyttet til Lejerens abonnement samt omfanget af disse. Hyre forbeholder sig også retten til at ændre vilkårene for abonnementet. Signifikante ændringer til abonnementet (eksempelvis den månedlige abonnementspris) vil blive varslet skriftligt og vil som minimum følge opsigelsesfristen for abonnementet.

Abonnementet kan deles med op til tre medlemmer af samme husstand. Hyre sporer automatisk brugen af konti, og hvem der er blevet givet adgang. Enhver misbrug vil medføre ophævelse af kontrakten og udelukkelse fra Hyre.

Opsigelse og ændring af abonnementstype

Lejeren kan opsige dit abonnement til enhver tid. Opsigelsesperioden er den igangværende måned af abonnementet + en måned. Lejeren kan benytte bilerne på abonnementsvilkårene, indtil abonnementet ophører. Forbrug og kontingent bliver opkrævet løbende, indtil abonnementet ophører. Priser for bookinger, som er foretaget under et aktivt abonnement, men som først realiseres, når abonnementet ikke længere er aktivt, vil følge priserne uden abonnement.

Opgradering af abonnementstype sker øjeblikkeligt. Nedgradering af abonnement følger opsigelsesperioden på den igangværende måned af abonnementet + en måned inden for ændringen træder i kraft.

Såfremt Hyre ophæver kontrakten i forbindelse med udelukkelse fra Hyre (eksempelvis hvis Lejeren har brudt Hyres vilkår), så refunderes allerede betalte beløb for den igangværende måned ikke.

Hyre forbeholder sig retten til at lukke eller blokere konti ved overtrædelse af Hyres vilkår. Ligeledes forbeholder Hyre sig retten til at opsige et abonnement uden varsel uanset årsagen.

Lejerens abonnementskøb følger den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Lejeren kan kun fortryde, hvis abonnementet ikke er blevet brugt inden for 14 dage. Lejeren bruger abonnementet ved, at Lejeren gennem abonnementet gennemfører et køb, benytter en ydelse eller kører en tur.

Specielle vilkår for Pendler Pass

Pendler Pass giver fri adgang til Hyre personbiler (eksklusiv varevogne) i hverdagene (mandag til fredag). Under weekender, helligdage, ferier og i hele juli måned (inklusiv hverdage) vil priser og vilkår følge Premium abonnementsvilkår og priser. Hyre forbeholder sig retten til at definere, hvad der betegnes som “ferie”. Ligeledes gælder der for Pendler Pass, at varigheden af en booking maksimalt må være 72 timer, og at en Lejer maksimalt kan have fem reserverede bookinger af gangen på abonnementet. I nogle tilfælde kan det være muligt for Lejeren, at foretage handlinger i Hyre-appen, som ikke følger disse vilkår. I sådanne tilfælde har Hyre ret til at ændre fakturaen for den pågældende booking, således at ovenstående vilkår reflekteres.

Weekender, helligdage, ferier:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • Anden påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • Anden pinsedag
 • Hele juli måned
 • Juleaften
 • Juledag
 • Anden juledag
 • Nytårsaften