Forsikringsvilkår

Den lejede bil er ansvar- og kaskoforsikret af Hyre eller bilejer.

Nedenfor er beskrevet hvad forsikringen dækker og hvilke begrænsninger den har. Har du spørgsmål eller ønsker du at klage kan du altid kontakte Hyres kundeservice via hej@hyre.dk eller +45 5251 2699.

Hvad er forsikret?

Den i lejeaftalen angivne person- eller varebil.

Forsikringens dækningsomfang?

Lovpligtig Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker lejers erstatningsansvar for skade, der sker ved køretøjets brug som motordrevet køretøj efter færdselslovens bestemmelser, herunder.

 • Personskade
  • på personer udenfor bilen
  • på passagerer i bilen
 • Tingskade
  • på bygninger og andre genstande
  • på andre køretøjer

Kasko- og Brandforsikring

Forsikringen dækker den i lejeaftalen angivne bil.

 • Kasko
  • Skade på selve bilen, herunder kollision og hærværk
 • Brandskader
  • Herunder eksplosion, kortslutning eller lynnedslag
 • Tyveri og røveri
  • Tyveri af selve køretøjet og tyveri af fastmonteret udstyr fra køretøjet
  • Skader på køretøjet i forbindelse med forsøg på tyveri af køretøjet
 • Glas – reparation af stenslag samt udskiftning af frontrude
 • Vejhjælp i forbindelse med en dækningsberettiget skade

Yderligere dækkes:

 • Standardværktøj, herunder ladekabel til elbil
 • Ekstraudstyr op til 15.000 DKK (herunder sikkerhedsudstyr, f.eks. barnestol)
 • Transport efter skade til nærmeste reparatør
 • Personlig rejsebagage tilhørende andre end lejer eller fører op til 15.000 DKK

Hvad dækker forsikringen ikke?

Forsikringsselskabet vil i nogle tilfælde kunne afvise en skade helt eller delvist og kræve regres hos lejer. De mest almindelige tilfælde er:

 • Forsæt - skade forårsaget forsætligt af lejeren
 • Grov uagtsomhed
 • Spritkørsel
 • Vanvidskørsel
 • Afgivelse af urigtige oplysninger

Yderligere omfatter forsikringen ikke:

 • Kørsel på bane
 • Kørsel med gods mod betaling
 • Personbefordring (herunder uber, taxi og lign.)
 • Videre udlejning af lejer til tredje part
 • Bøder m.v.
 • Naturforstyrrelser, krig m.v.

Vigtigt at vide

Anmeldelse af skade

Skader anmeldes af lejer på hjemmesiden eller appen til serviceudbyderen, som sender anmeldelsen videre til forsikringsselskabet.

Anciennitet og bonustab

Der optjenes ikke anciennitet ved kørsel i bilen. Derfor vil der heller ikke være bonustab ved skade.

Skader under selvrisiko

Ved mindre skader, der er under selvrisikoen, vil lejer kun blive opkrævet den samlede udgift (reparationsomkostning, lejebiludgift, administrationsomkostninger og gebyrer), ikke den fulde selvrisiko.

Lejers selvrisiko i henhold til udlejningsbekendtgørelsen?

 • Ansvarsskader: 5 000 DKK af enhver skade
 • Kasko- og Brandskader: 5 000 DKK af enhver skade
 • Tyveri og røveriskader: 5 000 DKK af enhver skade
 • Glasskader: 5 000 DKK af enhver skade (0 DKK selvrisiko for skader fra stenslag, der kan repareres)
 • Ved en kombineret skade, opkræves kun én selvrisiko pr. skadebegivenhed

Selvrisiko for Lejer kan være lavere såfremt dette er tilkøbt på bookingen eller Lejer har tilkøbt abonnement med lavere selvrisiko.