Vilkår for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg

Hyre skal være en sikker og pålidelig markedsplads, der tilbyder delebiler til en rimelig pris. Gebyrerne og reglerne for udgifter nedenfor er beregnet til at understøtte en sikker og pålidelig platform lejere.

Dette dokument ("Prisvilkårene") er en del af Aftalen indgået mellem Hyre ApS, CVR-nr.: 42991481 ("vi", "os" eller "Hyre"), som serviceudbyder af de produkter og ydelser, der er omfattet af Hyre-appen og dig som lejer ("dig", "du" eller "Lejer"). Prisvilkårene indeholder Hyres vilkår for Lejers betaling af enhver pligtig pengeydelse som led i Lejers brug af Hyres produkter, ydelser og tjenester gennem Hyre-appen ("Tjenesten"), herunder betaling af leje, gebyrer og udlæg m.v.

Priser og Hyres formidlingsgebyr

De til enhver tid gældende priser er angivet i Hyre-appen. Disse inkluderer bl.a. pris for lejetid, pris for ekstra kilometer og aftalte takster for betaling/rabat for brændstof/el. Lejer er ansvarlig for bilen og udgifter som følge af dens brug i lejeperioden, herunder parkeringsbøder, fartbøder, parkeringsafgifter, vejafgifter og brændstof. Lejeperioden anses for afsluttet, når bilen af afleveret i overensstemmelse med reglerne herom i Lejevilkårene (dokument nr. 3). Priserne angivet i Hyre-appen inkluderer Hyres kurtage, forsikring og merværdiafgift. Lejere har ingen månedlige omkostninger for at være medlem, medmindre andet er angivet eller Lejer har et aktivt abonnement.

Forsikring og selvrisiko

Hyres biler er altid forsikret.

Du kan tilmelde en ekstra chauffør gratis på lejebasis. Den ekstra chauffør skal være en registreret Hyre-bruger med et verificeret kørekort.

Mere information om forsikring kan findes i vores forsikringsvilkår.

Ekstra chauffør

Den ekstra chauffør skal være en registreret Hyre-bruger med et verificeret kørekort.

Ingen ekstra gebyr

Gebyr ved annullering

Vi opfordrer vores medlemmer til at give besked i god tid, hvis du skal annullere en lejeaftale (defineret som en "Ordre", jf. Lejevilkårene). Ved annullering gælder følgende regler og gebyrer.

For lejeren

Efter at lejemålet er startet

Annullering ikke muligt. Lejer skal betale den fulde pris

Mindre end 1 time efter booking, og før lejemålet starter

Intet gebyr

Mere end 1 time efter booking, og mere end 24 timer før lejemålet starter

Intet gebyr

Mere end 1 time efter bestilling, og mindre end 24 timer før lejemålet starter

Lejer betaler halvdelen af lejeprisen

Mere end 1 time efter bestilling, og mindre end 24 timer før lejemålet starter, med aktiv Premium eller Pendler Pass

Intet gebyr

Gebyrer for brud på medlemsbetingelser for lejer

I tilfælde af uacceptabel adfærd, der overtræder medlemsbetingelserne (forstået som alle gældende vilkår, herunder Aftalen, for at være medlem og have en aktiv profil hos Hyre), så vil Lejer blive opkrævet følgende gebyrer.

Rygning i bilen

Der må ikke ryges i bilen. Hvis der rapporteres rygning i bilen, så vil Hyre opkræve lejeren kompensation for rengøring af bilens indre.

3 500 DKK

Forsinket tilbagelevering af bil

Hvis en Lejer afleverer bilen for sent, så vil Lejer blive opkrævet et gebyr i tillæg til lejeprisen for den ekstra tid, som bilen er til rådighed for Lejeren.

350 DKK i timen op til 3 500 DKK (+ ekstra lejepris for bilen)

Fejlparkering af bilen

Hvis en Lejer afleverer bilen på en anden parkeringsplads end bilens faste parkeringsplads, så vil Lejer blive pålagt et gebyr i tillæg til omkostningen ved at flytte bilen tilbage til den rigtige parkeringsplads.

500 DKK (+ omkostninger for flytning af bilen)

Manglende anmeldelse af skade

Ved skader på bilen skal Lejer straks kontakte Hyre. Såfremt der efter et lejeforhold opdages skader på køretøjet, uden at dette er anmeldt, så pålægges Lejer et gebyr ud over udgifter til reparation eller selvrisiko.

1 500 DKK (+ omkostninger til reparation eller selvrisiko)

Manglende rengøring af bilen

Bilen skal afleveres i samme stand som den er afhentet i. Bilen skal altid tømmes for affald og lignende. Lejer må ikke efterlade bilen snavset indvendigt, ud over hvad der kan forventes ved normal brug. Rester og groft snavs skal fjernes inden bilen leveres tilbage. Hyre forbeholder sig ret til at debitere lejer for manglende rengøring.

600 DKK (+ faktiske omkostninger, hvis omfattende rengøring er påkrævet)

Manglende opladning af elbil

Ved levering af elbil skal lejer sørge for, at bilen oplades. Manglende opladning kan resultere i, at den næste bruger af bilen ikke kan opfylde deres rimelige forventning om rækkevidde på bilen. Hyre forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr fra lejer, hvis bilen ikke returneres til opladning.

500 DKK

Lejer er erstatningspligtig for andre skader på bilen eller brud på medlemsbetingelserne, og Hyre er berettiget til fuld dækning af dokumenterede økonomiske udgifter, tab eller aftalte gebyrer, herunder fx ved modregning i det reserverede beløb på Lejers kreditkort, jf. Lejevilkårene.

Mere information om vilkår for brug af tjenesten finder du på Vilkår Leietaker.

Udgifter og udlæg i lejeperioden

Lejer er ansvarlig for bilen og udgifter som følge af dens brug i lejeperioden indtil hjemkomst, herunder parkeringsbøder, fartbøder, parkeringsafgifter, vejafgifter og brændstof.

Hyre beregner automatisk omkostningerne ved vej- og broafgift i Danmark, samt afregninger for brændstof til Hyres til enhver tid gældende takster. Taksterne for brændstof er tilgængelige i Hyre-appen.

Lejer er ansvarlig for betaling af færger i Danmark og betalingsoverfarter uden for Danmark, samt øvrige udgifter, der følger med bilen under lejeforholdet. I tilfælde af manglende betaling kan Hyre kræve erstatning for udgifterne efterfølgende udover et honorar for merarbejde. Herunder fx ved at modregne i beløbet reserveret på Lejers kreditkort, jf. Lejevilkårene.

Ved manglende betaling gælder følgende gebyrer.

Manglende betaling af parkeringsafgift

Ved manglende betaling vil Hyre udstede en rykker med et administrationsgebyr til Lejer.

100 DKK (+ parkeringsafgift)

Manglende betaling for færger i Danmark og vejafgifter i udlandet

Lejer er ansvarlig for at betale færge i Danmark samt vejafgifter i udlandet. Manglende betaling vil medføre et gebyr for ekstra arbejde.

200 DKK (+ pris for færge/afgift)

Manglende betaling af bøder og andre gebyrer

Bøder og gebyrer skal betales straks. Ved manglende betaling pålægges lejer et tillægsgebyr ud over bøden/gebyret.

200 DKK (+ udgift til gebyr/bøde)

Reserveret beløb ved leje af bil

Hyre reserverer samtidig med hver Ordre, dog senest ved påbegyndelse af lejemålet, et beløb på 2 000 DKK ("Reservationen") på det af Lejer angivne kreditkort til sikkerhed for Lejers betaling af enhver pligtig pengeydelse i henhold til Aftalen, fx som følge af Lejers brug af en bil, herunder fx billeje, betaling for ekstra kilometer, parkerings- og vejafgifter og brændstof. Reservationen frigives efter, at bilen er blevet returneret i overensstemmelse med bestemmelserne i Lejevilkårene (Aflevering), medmindre Hyre forinden har trukket eller modregnet i Reservationen. Der kan gå op til 10 bankdage efter Aflevering, før Reservationen er frigivet og pengene igen er til rådighed for Lejer.