Medlemsbetingelser

Vilkår for brug

Medlemsbetingelserne er en aftale ("Aftalen") indgået mellem Hyre ApS, CVR-nr.: 42991481 ("vi", "os" eller "Hyre"), som tjenesteyder og dig som bruger af Hyre i form af lejer ("dig", "du" eller "Lejer"). Adgang til og brug af Hyre er betinget af, at du som bruger har accepteret Aftalen. Vi opfordrer dig til at læse Aftalen grundigt og sætte dig ind i det til enhver tid gældende indhold af Aftalen, herunder bl.a. fortrolighedserklæringen og andre betingelser for Hyre.

Aftalen omfatter følgende seks dokumenter:

  1. Medlemsbetingelser (dette dokument)
  2. Vilkår for lejer
  3. Fortrolighedserklæring
  4. Forsikringsbetingelser
  5. Vilkår for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg
  6. Vilkår for HyrePass

Om aftaleparterne / pligter og ansvar

Hyre tilbyder tjenester og produkter gennem Hyre-appen med det formål at gøre det nemt for virksomheder og privatpersoner at leje en bil. Hyre skal være en sikker og pålidelig markedsplads, der tilbyder delebiler til en rimelig pris for lejeren. Udlejningskøretøjerne er enten ejet, leaset eller lejet i Hyres navn.

Hyre skal varetage indgåelse af aftaler, betaling, skadeskontrol samt beregning af omkostninger til produkter og ydelser solgt af Hyre. Eventuelle gebyrer opkræves også i Lejers navn. Lejer er den part, der har indgået en bindende ordre på en bil via Hyre-appen.

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår i lejeperioden. Udlejningsbilerne er dækket af en forsikring. Sker der en skade, så er den skade normalt dækket af forsikringen, og Lejer betaler kun udgift for selvrisiko og håndtering af skaden. Lejer har pligt til hurtigst muligt at anmelde enhver skade til Hyre og til at angive ønskede oplysninger i forsikringsprocessen. Hvis Lejer ikke opgiver de oplysninger, der kræves for at håndtere skaden, og forsikringssagen derfor ikke kan behandles, vil Lejer blive holdt ansvarlig for alle omkostninger vedrørende skaden. Såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, er Lejer forpligtet til at erstatte hele udgiften til Hyre samt eventuelle meromkostninger, f.eks. tab af indkomst.

Oprettelse af bruger hos Hyre

Ved oprettelse af en profil hos Hyre forpligter du dig til at give korrekte og opdaterede oplysninger. Du forpligter dig endvidere til løbende at opdatere dine kontaktoplysninger, så de til enhver tid er korrekte samt at løbende informere Hyre om forhold, der kan være af betydning for opfyldelse af vilkårene i Aftalen, herunder men ikke begrænset til information relateret til dit kørekort, færdselsforseelser og ulykker samt bilens tilstand. Manglende levering eller vedligeholdelse af korrekte og fuldstændige oplysninger anses for at udgøre et væsentligt brud på Aftalen, hvilket giver Hyre ret til at ophæve din profil med øjeblikkelig virkning.

Hyres indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af en profil og brug af tjenesterne behandles i en særskilt fortrolighedserklæring.

Du kan til enhver tid opsige din profil hos Hyre.Kontoen lukkes ved at sende en mail til hej@hyre.dk. Du kan til enhver tid ansøge om en ny konto hos Hyre. Du får ikke dine tidligere oplysninger og rettigheder tilbage. Der henvises endvidere til vilkårene om opsigelse i Vilkår for leje af bil.

Hyre forbeholder sig ret til at afslå en ansøgning om oprettelse af en profil uden yderligere begrundelse.

Aktuelle vilkår for brug af tjenesten

Hyre forbeholder sig retten til at ændre Aftalen. De til enhver tid gældende aftalevilkår er tilgængelige på Hyres hjemmeside og app. I tilfælde af væsentlige ændringer af Aftalen, vil du få besked i rimelig tid. Ved at fortsætte med at bruge tjenesten, efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de gældende vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringer, skal du give os skriftlig meddelelse herom og afstå fra enhver brug af tjenesten.

Brug af lokalitetsdata

I tilfælde af skader på bilen, bøder eller forsikringskrav forbeholder Hyre sig alle rettigheder til lokaliseringsdata fra bilen, og retten til at dele disse med tredjemand.

Tvister og lovvalg

Aftalen og din brug af Hyres tjenester er underlagt dansk lovgivning, undtagen danske lovvalgsregler der peger mod et andet lands lovgivning. Tvister, der udspringer af Aftalen og din brug af tjenesten, og som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal behandles ved de danske domstole ved Københavns Byret. Vilkår for lejer